BIOGRAM


Michał Woś
Szef Gabinetu Ministra Sprawiedliwości
Radny Rady Miasta Racibórz


Urodziłem się i wychowałem w Raciborzu, gdzie jako nastolatek interesowałem się działaniem dla dobra wspólnego w lokalnym samorządzie. Reprezentowałem młodych jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, zajmowałem się też działalnością dobroczynną, m.in. organizując zbiórki dla potrzebujących raciborzan i polskich rodzin na Ukrainie. Po nauce w raciborskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza pozostały nie tylko przyjaźnie i dyplomy (m.in. jako dwukrotnego finalisty Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej), lecz także coroczny regionalny konkurs Wiedzy o Społeczeństwie, którego jestem inicjatorem. Byłem wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz zostałem stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Śląskiego.

WYKSZTAŁCENIE
Podjąłem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesowałem się w szczególności teorią i filozofią prawa, historią prawa oraz zagadnieniami prywatyzacji zadań publicznych i wpływu tego procesu na prawo publiczne i prywatne, zwłaszcza na rynku kapitałowym. Tematykę zgłębiałem podczas stypendium na Uniwersytecie w Salzburgu, z tego zakresu napisałem też pracę magisterską. Wziąłem udział w licznych konferencjach naukowych, część z nich współorganizując (m.in. na Uniwersytecie Complutense w Madrycie). Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka, rozszerzając dotychczasowe zainteresowania o aspekt prawny współdziałania w prawie administracyjnym i roli podmiotów administrujących w skutek dokonanej prywatyzacji zadania publicznego.

DOŚWIADCZENIE
Mam bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołami ludzkimi. Skutecznie przeprowadziłem wiele projektów społecznych, zajmując się także ich stroną finansową. Jako wiceprzewodniczący Komisji Budżetu w Raciborzu jestem współodpowiedzialny za kształt budżetu liczącego setki milionów złotych, a w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. koordynuję prace legislacyjne reformujące wymiar sprawiedliwości. Zajmuję się także sprawami związanymi z informatyzacją sądownictwa.

PRYWATNIE
Szczęśliwy narzeczony Beaty, z którą dzielę pasję podróżowania (autostopem przejechałem m.in. Iran, Azja Środkowa, Kaukaz) i fascynację górami.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI


Po zwycięskich dla Zjednoczonej Prawicy wyborach Minister Zbigniew Ziobro zaprosił mnie do współpracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W MS zajmuję się koordynacją prac legislacyjnych i bezpośrednim wspieraniem ministra w bieżącej pracy. Zostałem Szefem Gabinetu Ministra, wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Strategii, a na początku 2017 r. pełnomocnikiem ministra w sprawach medialnych. Uczestniczę w pracach nad ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości, odpowiadam za współpracę ministerstwa z organizacjami społecznymi, zainicjowałem podjęcie projektów edukacyjnych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz współdziałam przy wypracowywaniu planu informatyzacji resortu.

SAMORZĄD


W 2014 roku zostałem wybrany przez mieszkańców Raciborza do Rady Miasta. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Jako radny podjąłem ponad 100 interwencji w sprawach miasta w formie interpelacji, doprowadziłem do zakupu czujników czadu dla najuboższych, zorganizowałem Szkołę Liderów i Kuźnię Przedsiębiorczości dla raciborskich uczniów i studentów. Moja działalność lokalna została doceniona przez redakcję "Nowin", która w swoim rankingu uznała mnie za jednego z najbardziej aktywnych radnych.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


Współpracowałem z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Studentami dla Rzeczypospolitej i Fundacją Jacka Maziarskiego prowadzącą Akademię Skolimowską, gdzie uczestniczyłem w seminarium prof. Andrzeja Zybertowicza. Z przyjaciółmi założyłem „Signum Temporis. Stowarzyszenie do Rzeczy”, które organizowało wydarzenia kulturalne (m.in. koncert w Muzeum AK w Krakowie „Wyklęte – w służbie Ojczyźnie”, wieczornice patriotyczne) i warsztaty edukacyjne (kursy prawa w liceach czy żywe lekcje historii). Wydaliśmy też pierwszą w Polsce książkę dla dzieci o Żołnierzach Wyklętych. Jako wolontariusz Stowarzyszenia św. Ivo Helory udzielałem porad prawnych w ramach pomocy dla potrzebujących. Wspierałem także działania studium terapii przez sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie.

SOCIAL MEDIA